Aangepaste voorwaarden DrumTastic m.b.t. Corona


Maatregelen die DrumTastic neemt.

 

* Bij verkoudheidsklachten van de instructeurs wordt er gekeken of de workshops verplaatst kunnen worden naar een andere dag.  

* De instructeurs houden minimaal 1,5 meter afstand. 

* Drumstokjes worden na elke workshopronde schoongemaakt met speciaal desinfectiemiddel.

* De workshops kunnen als het weer het toelaat buiten gegeven worden.

* In overleg met de organisatie bespreken we nog eventuele aanvullende maatregelen. 

* Voor vakantieparken hebben we een informatiebrief met onze maatregelen en aanbevelingen. 


Scholen/BSO

In principe kunnen we de workshops voor scholen geven zoals u gewend bent. In overleg zullen wij ons aanpassen naar de wensen van de school of BSO. We houden we ten alle tijden de richtlijnen van de regering en RIVM aan. U kunt met ons contact opnemen via onze contactpagina


Vakantieparken

In principe kunnen we de workshops geven zoals u gewend bent. In overleg zullen we ons aanpassen aan uw wensen. U contact met ons opnemen via onze contactpagina


Teambuilding

Helaas geven we op dit moment nog geen teambuildings workshops. We zijn voornemend om dit in september 2021 weer aan te bieden. Op onze pagina Teambuiding kunt u meer informatie vinden over onze workshops.


 

Huidige maatregelen Rijksoverheid

 

Spelregels voor sport

Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen. Er geldt:

 • Binnen en buiten gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.  
 • Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht.

Kinderopvang en onderwijs

 • Kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar is open.
 • De basisscholen zijn open. 
 • De buitenschoolse opvang (bso) is open.
 • Het voortgezet onderwijs is open. 
 • Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn voor een deel open. Mbo-studenten krijgen vooral les op afstand. Zij gaan 1 dag in de week naar school.
 • Het hoger onderwijs is voor een deel open. Studenten op hogescholen en universiteiten krijgen vooral les op afstand. Zij hebben ongeveer 1 dag in de week fysiek les.
 • Leerlingen en studenten mogen voor praktijklessen, examens en tentamens naar school, hogeschool of universiteit.
 • Leerlingen en studenten in een kwetsbare positie mogen voor begeleiding wel naar school, hogeschool of universiteit. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen 


DrumTastic is in samenwerking met: